böht

böht
is. <ər.> Heyrət, təəccüb, mat qalma, çaşıb qalma, çaşqınlıq. . . Böhtün içində onun <Hacı Xəlilin> keçən günləri bir-bir gəlib gözünün qabağından ötürdü. Ə. H.. Rəssam heyrət və böht içində dayanıb dinləyirdi. İ. Ə.. Böht aparmaq (almaq) – mat qalmaq, heyrətə düşmək, fikrə getmək. Bu sözü eşidəndə məni böht aparıb: bilmirdim inanım bu xəbərə, ya inanmayım. C. M.. Sarğı gözündən açılıb içəri girdikdə, Qulamı böht aldı. Ə. Ə.. Böhtə getmək – bax böht aparmaq (almaq). Ağa Hüseyn Xəlilin bu sözlərini eşidib, bir an böhtə gedib dedi. . Ə. H.. Büllur Nisəxanımın xoşuna gəlməyən bir də ərinin bu xasiyyəti – «içində danışmağı», «böhtə getməyi» idi. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • boht — boht(e obs. pa. tense and pple. of buy v …   Useful english dictionary

  • böht — ə. 1) heyrət, təəccüb, çaşqınlıq; 2) yalan, böhtan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Jean Boht — Infobox Celebrity name = Jean Boht caption = birth date = birth date and age |1936|3|6|df=yes birth place = Liverpool, Lancashire, England occupation = Actress website =Jean Boht (born Jean Dance on March 6, 1936 in Liverpool, Lancashire,… …   Wikipedia

  • boatbill — /boht bil /, n. a wading bird, Cochlearius cochlearius, of tropical America, related to the herons, having a broad bill resembling an inverted boat. Also called boat billed heron /boht bild /. [1770 80; BOAT + BILL2] * * * …   Universalium

  • boatbuilder — /boht bil deuhr/, n. a person who builds boats. [1670 80; BOAT + BUILDER] * * * …   Universalium

  • boathouse — /boht hows /, n., pl. boathouses / how ziz/. a building or shed, usually built partly over water, for sheltering a boat or boats. [1715 25; BOAT + HOUSE] * * * …   Universalium

  • boatlift — /boht lift /, n. an operation in which large numbers of people or vast quantities of supplies are transported by ships or boats in an emergency. [BOAT + LIFT, perh. modeled on AIRLIFT] * * * …   Universalium

  • boatload — /boht lohd /, n. the cargo that a vessel carries or is capable of carrying. [1670 80; BOAT + LOAD] * * * …   Universalium

  • boatman — /boht meuhn/, n., pl. boatmen. 1. a person skilled in the use of small craft. 2. a person who sells, rents, or works on boats. Also, boatsman. [1505 15; BOAT + MAN] * * * …   Universalium

  • boatmanship — /boht meuhn ship /, n. boatsmanship. * * * …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”